Szkoła podstawowa dwujęzyczna – jak wygląda tryb nauki?

Bez kategorii

Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma dużo plusów. Język obcy traktowany jest w niej równorzędnie z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to niektóre z miast gdzie znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy wiesz, że nauka w drugim języku od wczesnych lat dobrze wpływa na rozwój intelektualny malucha. Warto również dodać, że klasy w szkołach dwujęzycznych są na ogół mniej liczne. Sprawia to, że tok nauczania jest bardziej zindywidualizowany i dopasowany  do potrzeb konkretnych uczniów.

Nauka w szkole dwujęzycznej – jak przygotować na to dziecko?

Zdecydowanie najlepszym sposobem przygotowania dziecka do nauki w dwujęzycznej szkole jest wcześniejsze oswojenie go z drugim językiem. Dzieci, które w wieku 3-5 lat mają częsty kontakt z obcym językiem, naturalnie go chłoną. Nie zapominaj również, że podstawowa znajomość drugiego języka to konieczny warunek przyjęcia do szkoły tego typu. Z tego powodu powinno się zadbać aby dziecko od przedszkola mówił w języku obcym.

Czym dokładnie jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie w dwujęzycznej szkole podstawowej to system polegający na nauczaniu konkretnych przedmiotów w dwóch językach. W efekcie doprowadza się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, osiąganych przez uczniów, którzy uczęszczają do takiej szkoły. Zalety tego sposobu nauczania to:

  • kreowanie postaw zrozumienia odmienności geograficznej oraz tej w kulturze obszaru językowego różniącego się od ojczystego;
  • poznawanie literatury, kultury a także historii krajów innych niż ojczysty;
  • szybszy dostęp do międzynarodowych programów naukowych;
  • zachodzi możliwość zagranicznej edukacji.

Nauczanie dwujęzyczne – jak wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne to zintegrowana nauka przedmiotowo – językowa, dążące do swobodnego posługiwania się przez uczniów w mowie jak i w piśmie językiem ojczystym oraz obcym na jednym poziomie. Niemniej jednak takie nauczanie nie może być realizowane na tych lekcjach: języka polskiego, historii a także geografii Materiałami dydaktycznymi na pozostałych zajęciach to zarówno polskie podręczniki, a także źródła w języku obcym. Taka metoda sprawi, że możliwe jest zgłębienie wiedzy zdolności językowych w rozszerzonym stopniu.

Neurodydaktyka a nauczanie dwujęzyczne

Badania z zakresu neurodydaktyki mówią, że nauczanie tego typu usprawnia rozwój mózgu oraz zwiększa wyniki, które osiągają uczniowie, ponadto zapewnia im wszechstronny rozwój. Osoby dwujęzyczne mają zdecydowanie wyższy poziom myślenia kreatywnego. Ponadto badania wykazują, że dwujęzyczność może przynieść korzyści poznawcze. Dzieci które znają dwa języki, szybko są w posiadaniu świadomości językowej, co oznacza, że zdają sobie sprawę z tego, że język to kod, podlegający pewnym regułom. Dzięki temu dzieci sprawniej oraz o wiele skuteczniej uczyć się kolejnych języków.

Co można robić zawodowo po nauczaniu w szkole dwujęzykowej?

Nauczanie dwujęzyczne jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  w polskim systemie edukacji a absolwenci przystępują do testów zgodnych z wymaganiami polskiego systemu edukacji. Jednakżę uczunień uzyskuje dużo większą ilość punktów z języka angielskiego w rekrutacji na studia w kraju. Warto również dodać, że ilość kierunków z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez polskie renomowane uczelnie stale wzrasta. Oprócz tego prościej po szkole dwujęzycznej aplikować na uczelnie, która mieści się za granicą.

Related Posts